Klachten en geschillen

Mocht u ondanks onze grote zorg toch klachten hebben over de sjaals, of over onze service, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of
per email (contact@olida-pashmina.nl) kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen.


Mocht er dan nog niet tot een oplossing worden gekomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht door Stichting GeschilOnline  te laten behandelen.
De uitspraak hiervan is bindend en zowel Olida Pashmina als de koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.
Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.