Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Olida Pashmina

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de webwinkel waarmee Olida DimSim actief is: Olida Pashmina.
Olida Pashmina is een handelsnaam van Olida DimSim.

Prijzen 

Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Type- en invoerfouten voorbehouden. Wij zullen echter zonder overleg met u geen ander bedrag factureren dan op uw email-bevestiging vermeld staat. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Totstandkoming van de overeenkomst 

Zodra u uw bestelling heeft gedaan en betaald wordt deze door ons aanvaard en verwerkt. Bestellingen die op werkdagen voor 16.00 uur bij ons binnen zijn worden dezelfde dag verzonden (met uitzondering van nationale feest- en herdenkingsdagen). Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling niet direct uit te voeren of te weigeren op grond van bijvoorbeeld de hoogte van het totaalbedrag van uw bestelling, openstaande facturen of uw betalingsgedrag in het verleden. Uiteraard nemen wij dan direct contact met u op (uiterlijk binnen twee werkdagen).

Levering 

Alles sjaals in de webshop hebben wij normaal gesproken op voorraad (tenzij anders aangegeven) en worden dezelfde werkdag verzonden (bij bestellingen voor 16.00 uur) en zullen dan de volgende dag bij u worden geleverd; als dat niet zo is geven wij na uw bestelling een indicatie van de levertijd aan. Aan de op deze website vermelde levertijd kunnen geen rechten worden ontleend. Mochten wij door omstandigheden een sjaal niet direct kunnen leveren, dan leveren wij in principe de rest van uw bestelling en sturen de ontbrekende sjaal zo spoedig mogelijk na. Heeft u haast met uw bestelling en wilt u zeker weten of wij het pakket dezelfde dag kunnen versturen? Bel dan even, dan maken wij hierover een afspraak.

Nalevering 

Indien wij een sjaal die op deze website staat na moeten leveren, berekenen wij geen extra verzendkosten. Aan toezeggingen met betrekking tot de termijn waarop wij een sjaal denken te kunnen leveren, kunnen geen rechten worden ontleend.

Afleveradres

Als afleveradres hanteren wij het adres ingevuld bij verzendadres. Als u uw bestelling op een ander adres geleverd wilt hebben, kan dat natuurlijk. U dient dit dan wel bij uw bestelling te vermelden.

Retouren (wettelijke herroepingstermijn)

Wilt u één of meer van de door u bestelde sjaals terugsturen, dan kan dat natuurlijk. U heeft alle sjaals 14 dagen lang vrijblijvend op zicht, gerekend vanaf de dag van bezorging. U heeft het recht om binnen 14 dagen, zonder opgave van redenen, de aankoopovereenkomst te ontbinden. Heeft u binnen deze 14 dagen de overeenkomst ontbonden? Dan heeft u nog eens 14 dagen om de sjaal (of sjaals) retour te sturen (herroepingsrecht Burgerlijk Wetboek Boek 6 Artikel 230). Mocht u een artikel terug willen sturen of willen ruilen, belt u dan met 020-2612430. U kunt ook via contact@olida-pashmina.nl  contact opnemen.

Wij stellen het zeer op prijs als u ons op de hoogte stelt van uw retournering. Hiervoor is dit Retourformulier beschikbaar. De retourkosten voor de verzending komen voor uw rekening.

Wij nemen alleen ongebruikte, onbeschadigde en niet gedragen sjaals, in de originele verpakking, terug.

Na ontvangst van de geretourneerde sjaal en na goedkeuring onzerzijds zal het gehele aankoopbedrag binnen 5 werkdagen op uw bankrekening terug worden gestort.

Ruilen 

Als u een sjaal wilt ruilen voor een andere sjaal, sturen wij de nieuwe sjaal op, zodra de te ruilen sjaal in goede orde en staat is ontvangen. Een verzoek tot omruilen kunt u telefonisch doen 020-2612430 of via de mail contact@olida-pashmina.nl . Vermeld hierbij het ordernummer . De retourkosten voor de verzending komen voor uw rekening.

Inpakfouten 

Ondanks een zeer zorgvuldige werkwijze, zijn inpakfouten helaas onvermijdelijk. Mocht dit gebeuren, wilt u dan binnen drie dagen na bezorging telefonisch of per email  contact opnemen. Wij behouden ons het recht voor om uw melding aan de hand van het gewicht van het pakket en de interne controleformulieren na te kijken. Wij zorgen er voor dat u het ontbrekende product binnen 2 tot 3 werkdagen toegestuurd krijgt. Indien van toepassing, maken wij met u een afspraak over het versturen van het foutief toegestuurde product.

Garantie 

Olida Pashmina staat er voor in dat de sjaals voldoen aan de in het aanbod in de webwinkel vermelde specificaties. Op de Olida-Pashmina sjaals kan geen garantie worden verstrekt. Volg nauwkeurig het onderhoudsadvies op dat is toegevoegd bij uw aankoop.

BETALEN
Online betalen
U kunt op de website online betalen met iDEAL; u rekent hiermee af in uw eigen vertrouwde internetbankomgeving met de eigen specifieke beveiliging van uw bank. Daarnaast kunt u ook betalen met creditcard, Bancontact/Mr Cash, SOFORT Banking of PayPal. Wij maken hiervoor gebruik van Mollie Payments waarmee wij een gebruikersovereenkomst hebben afgesloten.

Wij zullen uw bestelling aanvaarden en uitvoeren. Indien de levertijd onverhoopt langer is dan toegezegd zullen wij contact met u opnemen over eventuele terugstorting van het bedrag op uw rekening. Uiteraard kunt u bij het uitblijven van een levering altijd contact opnemen en verzoeken om het bedrag terug te storten; wij zullen binnen 3 werkdagen gehoor geven aan dit verzoek.

Met creditcard
Voor betaling met creditcard heeft u nodig: het creditcard nummer, de vervaldatum, de exacte naam zoals deze vermeld staat op de creditcard, het adres waar de creditcard op staat en de CVC code.

Niet betaalde factuur
Indien wij ondanks het sturen van een herinnering geen of een onvolledige betaling ontvangen, zullen wij de incassering van het openstaande bedrag overdragen aan een incassoburo. Dit betekent een verhoging van het factuurbedrag met incassokosten van minimaal € 45,00 met een maximum van 15% van de hoofdsom. Ook bent u vanaf dat moment per maand 1,0% rente verschuldigd. Zolang Olida Pashmina geen adreswijziging van u heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het adres waar wij uw bestelling hebben afgeleverd, en gaan wij er vanuit dat u onze aanmaning tot betalen in goede orde heeft ontvangen.

Bestellen en bezorgen buiten Nederland 

Wij sturen uw bestelling graag naar u toe. Wij berekenen u hiervoor wel extra bezorgkosten. Kijk voor deze kosten bij bestellen vanuit het buitenland of neem contact met ons op. U kunt uw bestelling doorgeven via onze webshop.

Betalen vanuit het buitenland
Dit kan met uw creditcard of vanuit België ook met Bancontact/MrCash of vanuit Duitsland met SOFORT Banking. Woont u in Duitsland, België of the UK en heeft u een Nederlandse bankrekening, dan kunt u ook met iDEAL betalen. Verder kunt u ook met PayPal betalen. Als u kiest voor vooruitbetaling ontvangt u van ons op dezelfde of eerstvolgende werkdag een e-mail met daarin de gegevens die u nodig heeft om uw betaling te verrichten. Wij versturen uw bestelling zodra het geld op onze rekening is bijgeschreven. Andere manieren van betalen voor klanten buiten Nederland zijn helaas niet mogelijk. Als u kiest voor betaling met uw Visa of Mastercard, geeft u na het plaatsen van uw bestelling uw creditcard gegevens door.

Aansprakelijkheid

Olida Pashmina aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het onjuist en oneigenlijk gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks onze grote zorg toch klachten hebben over de sjaals, of over onze service, dan verzoeken wij u deze klachten schriftelijk of per email (contact@olida-pashmina.nl) kenbaar te maken. Wij zullen er alles aan doen om met u tot een passende oplossing te komen. Mochten wij niet tot overeenstemming kunnen komen, dan wijzen wij u op de mogelijkheid om de klacht voor te leggen aan de Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen.
Mocht er dan nog niet tot een oplossing worden gekomen, dan heeft u de mogelijkheid om uw klacht door Stichting GeschilOnline  te laten behandelen. De uitspraak hiervan is bindend en zowel Olida Pashmina als de koper stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.

Overmacht 

Olida Pashmina heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een klant op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de klant mee te delen en zulks zonder dat Olida Pashmina gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Olida Pashmina kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.